• ZWROTY I REKLAMACJE

14 DNI NA ZWROT TOWARU ! 

Mają Państwo prawo zwrócić towar przez 14 dni od momentu jego otrzymania.

Warunki zwrotu:

  • Do zwracanego produktu należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę)
  • Nie przyjmujemy wysyłanych do nas paczek za pobraniem.
  • Produkt nie może nosić śladów użytkowania.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY


W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie sklepu.

 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

EKOO KAMIL KASPEREK
ul. Biała Droga 117, 34-122 Wieprz
Adres do zwrotu: 32-650 Kęty ul. Krakowska 59b
adres e-mail: sklep@ekoo.pl

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy:
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
– Data zawarcia umowy ( data wystawienia paragonu/faktury)
..........................................................................................................................
– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................
- Adres Konsumenta (-ów): ..........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

REKLAMACJE I BRAKI

Każdy ma prawo do reklamacji.

Warunki przyjęcia reklamacji:

  1. Reklamowane produkty można zwrócić tylko i wyłącznie po wcześniejszym skontaktowaniu się z nami przez email: sklep@ekoo.pl lub dzwoniąc na numer 730730020
  2. Do zwracanego produktu należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę)

Nie przyjmujemy wysyłanych do nas paczek za pobraniem.

Na wszystkie reklamacje odpowiadamy najszybciej jak jest to możliwe. ( Max 2 dni robocze )

Prosimy opisać całą sytuacje i wmiare możliwości dołączyć zdjęcia. 

w odpowiedzi prześlemy dalsze instrukcje i poprosimy o dodatkowe informacje. Dziękujemy za każde podesłane zdjęcie obrazujące problem, dzięki temu łatwiej jest podjąć decyzję odnośnie uznania reklamacji!

Więcej informacji znajduje się w regulaminie sklepu.

 

 

                                                           


 ADRES DO ZWROTÓW

EKOO KAMIL KASPEREK

32-650 Kęty

ul.Krakowska 59b

e-mail: sklep@ekoo.pl

tel:730730020